สพม.20ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ร่วมสืบสานการ ”ทาลานข้าว” แบบดั้งเดิม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561เวลา 14.30 น.นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” โดยร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมทาลานข้าวด้วยมูลควาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำลานนวดข้าวสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม และร่วมสืบทอดไว้ให้คงอยู่กับชุมชนด้วย