สพป.สงขลา เขต 2ประชุมทางไกลการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

       วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี ก้องสุวรรณีคีรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ประชุมทางไกลการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 โดยเป็นการประชุมผ่าน Google Meet นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการให้ถูกต้องตรงตามระเบียบของงานราชการ โดยให้ยึดระเบียบงานทางพัสดุเป็นหลัก