ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันอังคารที่   ๒๗   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง    ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในโอกาสเสด็จไปโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา     ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน   และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน