สพป.สงขลาเขต 2 สร้างพลังเสริมทางบวกครู ต้านภัยโควิค-19

วันที่ 3 กรกฎาคม  2563  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้มอบหมายให้นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  และนางกาญจนา  อักษรนิตย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  เสริมสร้างพลังทางบวกให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครู  และนักเรียนร่วมฟันฝ่าอุปสรรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  โดยในวันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยใฝห้กำลังใจทั้งหมด 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านโคกเมา และโรงเรียนบ้านคลองนกกระทูง  อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสาวมาริหยาม  หมัดอะดัม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา และนายสมสุข  เพชรกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทูง  ให้การต้อนรับและแนะนำ