สพป.ปัตตานี เขต 3 Coaching ผู้บริหารสถานศึกษา รอบแรก ประเดิมปีการศึกษา 2563

8 ก.ค. 2563 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางมาลาตี สุรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงมูลง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนายมะซอและ ซือรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ด้วย และร่วมรับฟังการนำเสนอและเสนอแนะเพื่อได้ไปปรับปรุงก่อนการประเมินฯ จริง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงและนายอดุลย์ หวังพิทยา อดีต รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับฟังการนำเสนอด้วย ณ โรงเรียนบ้านบาโงมูลง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา  แวซอเหาะ    ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี     รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th