สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประชุมชี้แจง  ซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการตรวจนับจำนวนนักเรียนในสังกัด 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจง  ซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการตรวจนับจำนวนนักเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เพื่อตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล  ในวันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑