ผอ.สพม.20 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเทอม ย้ำ การ์ดอย่าตก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจติดตามและนิเทศการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร และโรงเรียนตาดทองพิทยาคม โดยมีนายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผอ.โรงเรียนวังสามหมอ นางชัชตะวัน สีเขียว  ผอ.โรงเรียนตาดทองพิทยาคม พร้อมคณะร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องสมุด และโรงอาหาร และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนได้ดำเนอนการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด