สพป.ชลบุรี เขต 1 MOU พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (ECC)กับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

วันที่ 12  กรกฎาคม 2563 นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (MOU) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอนสู่การพัฒนาผู้เรียน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยองและชลบุรี และมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง