สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ

นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสมาน เวียงปฏิ  รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ จำนวน 14 คน กล่าวต้อนรับเข้ารั้ว สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติ 3 ข้อ คือ  การครองตน ครองคน และครองงาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก