โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา จัดแข่งขันกีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” ๖๑

          วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กล่าวรายงานในพิธีฯ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา