ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดย ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลการประกวดนักจัดรายการวิทยุ เกียรติบัตรและกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียน และครูที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ในการเข้าร่วมการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว:ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 16 วันที่ 18-20 และ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และห้องปฏิบัติสารสนเทศพื้นฐาน อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี