มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ สู่ปีที่ 3 ให้โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) จ.ลำปาง

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากการชมภาพยนตร์ สู่ปีที่ 3 กับกิจกรรม “ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาสศึกษาอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เป็นห้องที่ 30 ให้กับ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายธวัชชัย ปินตาสี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)รับมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์การเกษตร จากผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์ แคร์

จากนั้นได้ร่วมกันเปิดป้ายห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องหนัง ก่อนที่จะจัดกิจกรรมส่งท้ายคือเลี้ยงอาหารและแจกขนมให้กับน้องนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) กว่า 100 คน