สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 9

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 9 ประกอบด้วย โรงเรียนวิยสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย โรงเรียนบ้านป่าคาย โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ และโรงเรียนห้วยกอกพัฒนา เพื่อสร้างความสามัคคี และเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก