ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU)

ด้วย มหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซียประกาศให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University