สพป.ยโสธร เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1   ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร