สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อดิจิทัลด้วยมือถือ หลักสูตร หลักการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ และเล่าเรื่องด้วยมือถือรู้จักมือถือ วารสารมือถือ ตลอดจนทดลองถ่ายคลิปตัดต่อด้วยมือถือการภาคและการลงเสียงให้น่าฟังการเปิดหน้าพูดกับกล้องการสัมภาษณ์รับการตัดต่อการเลือกภาพ และการใช้รอยต่อภาพประเภทต่างๆ พร้อมลงเสียงบรรยายใส่เพลงประกอบ โดยมีหลักสูตรในการอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภูพระบาท สพป.อุดรธานี เขต ๔ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๕ คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส (สื่อมวลชนอิสระ) , นายไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต (อุปนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี) และนายสรรเพชร สงคราม (บรรณาธิการอุดรออนไลน์)