สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมมอบนโยบายการบริหารการศึกษา แจ้งข้อราชการ กิจกรรมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1  สพป.กำแพงเพชร เขต 1