ประชุมเรื่องงบประมาณกิจกรรมผจญภัย และเดินทางไกล ในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชบาแก้ว สพป.ปัตตานี เขต 1นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเรื่องงบประมาณกิจกรรมผจญภัย และเดินทางไกล ในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 เพื่อปรึกษาและหารือเรื่องงบประมาณ
การจัดฐานกิจกรรมผจญภัยและเดินทางไกล และสถานที่จัดกิจกรรมผจญภัยและเดินทางไกล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดปัตตานี