งานเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านค่าย สพป.ปัตตานี เขต 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านค่าย สพป.ปัตตานี เขต 1ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ โดยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านค่าย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี