เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ระดับภาคกลาง ณสนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวต้อนรับคณะผู้มาร่วมงานจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นในพิธีได้มีการกล่าวคำปฏิญาณจากักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณให้แก่นักกีฬา ชมคลิปกิจกรรมคลิก