โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.20 คว้ารางวัล “The Best Of Creative” ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับรางวัล The Best Of Creative” ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค”ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการประกวดสารคดีเชิงข่าว ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีทั้งหมด 16 ทีมจากทั่วประเทศ และคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ทีม โดยทีม SJ Production มีสมาชิกประกอบด้วย 1.นายพีรวัฒน์ มูลกาย 2.นายวิษณุ สนกันยา 3.น.ส.ณปภัช อุดมลาภ 4.น.ส.ญาณิศา ศิลปรัศมี 5.น.ส.ญาณิฆ์ศา เวยสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษา 1.นายนรวัฒน์ พนมพิพัฒน์ 2.นายคุณธน ตังสมบูรณ์