สพป.กระบี่ จัดพิธีเปิดและปล่อยรถ ฉก.ชน.สพป.กระบี่ นำถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนยากจน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา   ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับสถานศึกษาเพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวนักเรียนที่ยากจน และพิธีเปิดและปล่อยรถ ฉก.ชน.สพป.กระบี่ ออกปฏิบัติหน้าที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับครอบครัวนักเรียนยากจน    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมถึงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
(ฉก.ชน.สพป.กระบี่) โดยได้จัดทำรถตู้ของสำนักงาน เป็นรถเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเฉพาะกิจ ฉก.ชน.เพื่อดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน 4 เรื่อง คือ 1. การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน 2. การทำร้ายร่างกายนักเรียน 3. ยาเสพติด และ 4.ทรงผมนักเรียน  โดยผู้รับผิดชอบคือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่หน่วย ฉก.ชน.รับผิดชอบลงพื้นที่ไปดูแลคือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้ง 44 โรงเรียน  บูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่