สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ประจำปี

๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ

คณะนักกีฬาคีตะมวยไทย โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางถึงขอบสนาม