คณะกรรมการ Coaching Team ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.เขต

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากร ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และนายชุมพร ไชยงาม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อำนาจเจริญ เป็นคณะกรรมการ ที่ได้มาให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการประเมินดังกล่าว ให้กับนายธวัชชัย คำวงศ์ และนางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ ห้องประชุม “มออีแดง อาคาร 3 ชั้น 2” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4