สพป.สระแก้ว เขต 1 พิธีเปิดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว