เปิด ยิ่งใหญ่ อลังการ กีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.   เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ระดับภาคกลาง            ณ   สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร   โดยมี   นายสมคิด     จันทมฤก      ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวต้อนรับคณะผู้มาร่วมงานจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นผู้กล่าวรายงาน

วันนี้ (3 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬา  เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแช่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง  โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร/ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันฯ  คณะครู  และ นักกีฬา ในเขตภาคกลาง จำนวน 20 จังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบ การศึกษา มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา และจัดการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” ขึ้น โดยในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดจัดการแข่งขัน กีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับเขต จังหวัดภาค และระดับชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งแบ่งการจัดการแข่งขัน ออกเป็น 5 ภูมิภาค

สำหรับ จังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ ภาคกลาง มีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 จังหวัด มีการแข่งขันใน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล คีตะมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการพิเศษ และนักเรียนเรียนรวม 2 ประเภท ได้แก่ เปตอง และฟุตซอล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเอง มีความสามารถ,เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด,เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

ในส่วนบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันนั้นก็เป็นไปอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ทั้งวิธีการเปิดโดยให้นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยิงธนูไปยังลูกโป่งที่มีตราสัญลักษณ์ สพฐ. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างมุ่งมั่นตามเป้าหมายของ สพฐ., การเดินขบวนพาเหรดจากทั้ง 20 จังหวัด และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร   และในช่วงบ่าย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเชียร์ และให้กำลังใจ กีฬาฟุตบอล ชายอายุ 12 ปี ตัวแทนจังหวัดนครปฐม โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน พบกับ โรงเรียนในสังกัดประจวบคีรีขันธ์…..-/เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นครปฐม เขต 1… ….//