สพป.ระยอง เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1

2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 72 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประชุมสัมมนาทุกท่าน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย