ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเทานาบอน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทานาบอน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 352 คน โดยมีนายสุวิทย์ คำสอนทา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน พร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ ให้มีอ่างล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชั้นเรียน มีเว้นระยะทางสังคม และยังได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด