ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดทำโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 2,กรมทหารม้าที่ 7 กองพันทหารม้าที่ 8 ,รพ.ค่ายสุรนารี ,กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา

โครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 4

        4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ. 11 จ.นครราชสีมา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย บุราณรมย์ นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 2,กรมทหารม้าที่ 7 กองพันทหารม้าที่ 8 ,รพ.ค่ายสุรนารี ,กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา โดยมีพลตรีสมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เยี่ยมเยียน พบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน ณ กองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 กองพลทหารม้าที่ 3 โดยถือเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อาทิเช่น การฝึกสมาธิในการนั่งทรงตัวบนหลังม้า การทำกิจกรรมบนหลังม้า ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมาก

  

  

  

  

ภาพ/ข่าว : นายคณิน  จุลเสวก
รายงานข่าว : นายภิญโญ  แสงสกุล