สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ประมวลภาพกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ปข. 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” และมอบถุงปันสุข จำนวน 100 ชุดแก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมร่วมเป็นจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ค่ายตาม่องล่าย) อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยกิจกรรมในวันนี้ นางกันยามาส ชูจีน รองผอ.สพป.ปข.1 เป็นผู้นำคำกราบบังคมทูลถวายพระพร จากนั้นกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ การเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมนี้ประธานในพิธีและ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดี จอมราชา และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยพัฒนา และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) และทาสีเรือนพักวิทยากร

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่