สพป.ระยอง เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคในโลยี ด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ :กิจกรรม การพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยองขต 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ สุทธิ เป็นผู้กล่าวรายงาน