สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1  เป็นประธานในการประชุม