ปัตตานี เขต 3 จัดประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รอบ 6 เดือน

4 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายสมาน บุญนรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางนูรีฮัน แลมีซอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแต อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ในระยะเวลา 6 เดือน ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนพบปะครูและนักเรียน หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านมะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน เรียนดี ซึ่ง สพฐ. ได้ลงพื้นที่และได้เห็นสภาพจริงความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว รู้สึกเป็นห่วงหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และความปลอดภัย เตรียมหาทุนทรัพย์มาสร้างบ้านให้นักเรียนและทราบว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดต่อขอซื้อที่ดินแล้ว จึงเดินทางไปดูที่ดินดังกล่าว และจะระดมทุนซื้อที่ดินและสร้างบ้านให้นักเรียนต่อไป

มนทิชา  แวซอเหาะ   ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี    รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th