สพป.กจ.4 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่่ 29/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ การเพียร พร้อมด้วยนายสมชาย ลิ้มประจันทร์ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4