สพป.สระแก้ว เขต 1 การประเมินสัมฤิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารอบ 6 เดือนแรก

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ และมีนายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารอบ 6 เดือนแรก ณ โรงเรียนบ้านบึงพระราม ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว