สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว