สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนาสภากาแฟ) ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  นายนิพัฒน์  มณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายไพฑูรย์  การเพียร นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์  นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (เสวนาสภากาแฟ) ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4