สพป.น่าน เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา(โครงการเขตสุจริต)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา(โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รอง สพป. น่าน เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาสพป.น่าน เขต 2 ทุกคนเข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2