สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA Online

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้ง บุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปี 2563 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40      ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1