สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ“รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563”

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ“รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1