สำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้งาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันนี้ที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้งาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ผู้เป็นพระประมุขลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งมีตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ, เนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญ,สามัญรุ่นใหญ่,วิสามัญ จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 2 และ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (จังหวัดปัตตานี), สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี , อาชีวะศึกษาจังหวัดปัตตานี, สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จำนวน 47 โรง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 550 คน บำเพ็ญประโยชน์ ณ
– สวนเจ้าทะเล/จำนวน 140 คน
– สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์/จำนวน 140 คน
– สกายวอล์ค/จำนวน 130 คน
– ริมหาดรูสะมิแล/จำนวน 140 คน

โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้