สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พล.3     พร้อมด้วย รองสมาน เวียงปฏิ รองสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3  ผอ.กลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3   ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  จาก นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน   ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก