รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงานการอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ปข.1 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นการเป็นคณะทำงาน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ.โรงแรมญันนะดีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาพบปะให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมและคณะทำงานด้วย