จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561

สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก  และเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2561  ที่โครงการ ซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  จัดพิธีเปิดงานวันดินโลก  ประจำปี  2561   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และเพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะเรื่องดิน ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร  และเป็นแบบอย่างของการพัฒนายั่งยืน โดย  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน การนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  พร้อมบุคลากรในสังกัด  รวมถึง  คณะครู  นักเรียนในสังกัด  เข้าร่วมในพิธีเปิดวันดินโลก  และ ร่วมชมนิทรรศการ