สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียว  “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 น.ส.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานสีเขียว  “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สพป.ชัยนาท โดยมอบนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียว “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรในสังกัดทุกท่าน พร้อมดำเนินกิจกรรม Big cleaning day 5 ส. บริเวณโต๊ะทำงาน การคัดแยกขยะ และพัฒนาส่วนย่อม   พร้อมทำความสะอาดรอบๆ บริเวณสำนักงานฯ