สพม.15 นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า พาปิ่นโต

 

25 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยกลุ่มอำนวยการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ให้จัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสำนักงานเขต “นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า พาปิ่นโต” ซึ่งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ เลือก ลด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า โดยเขตพื้นที่ดำเนินการพัฒนาสำนักงาน(สีเขียว) เน้นการเลือก เลือกซื้อ เลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า…ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว