สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใคร

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใคร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใครรับทราบนโยบาย ด้านการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 212 คน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด