สพป.สร.1 สนองนโยบายการตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันที่  3  ธันวาคม 2561  สพป.สุรินทร์  เขต 1  ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนให้ครอบคลุม ทุกโรงเรียน ตามนโยบาย  สพฐ. ด้านการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ได้มอบหมายให้  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจนับนักเรียนให้ถูกต้องกับระบบข้อมูลรายบุคคล (DMC)  ทั้งนี้  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ได้ออกตรวจและติดตามนโยบายดังกล่าวด้วย