สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนการใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนการใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1