สพป.หนองคาย เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรอง ผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ของดร.อรรกร ชัยมูล และนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ตำแหน่งรองผอ.สพป.นค.1 ผู้เข้ารับการประเมิน โดยมีนายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬและดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด